HUSEBYPLATÅET

Følg plansaken for Husebyplatået hos Oslo kommune

Se alle dokumentene i plansaken ved å klikke på linken under:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201701323&wfl=Y&Dateparam=08/01/2022&sti=